Start      Om Oss      Kontakt Oss

Våre kurs

Nye kurs

Kurs i ordens- og sikringstjeneste, 6 timer

Industrivern vil ha behov for en fungerende ordens- og sikringstjeneste.Dette kurset gir opplæring i de viktigste funksjonene for orden og sikringspersonell. Ta kontakt for mere informasjon!

 

Sted: Trondheim, Nardoveien 16B, 2. etg. i Minso sine lokaler. 


 Les mer.

Grunnopplæring for IV mannskaper,
16 timer

Opplæringsprogrammet er tilpasset krav til grunnleggende opplæring for personell i industrivernets innsatsgruppe. 

 

Neste kurs blir gjennomført onsdag 19. og torsdag 20. mai 2021

Sted: Trondheim, Nardoveien 16B, 2. etg, i Minso sine lokaler.

For mer informasjon: vidar@minso.no
Eller ta kontakt på tlf. 917 07 440 / 73 82 12 00

Fagleder industrivern/ledere i industrivern, 16 timer

Opplæringsprogrammet gir grunnleggende innføring i innsatsledelse på skadested med teoretiske og praktiske oppgaver.

 

Neste kurs blir gjennomført onsdag 16. og torsdag 17. juni 2021.

Sted: Trondheim , Nardoveien 16B, 2. etg. i Minso sine lokaler.

For mer informasjon: vidar@minso.no

Eller ta kontakt på tlf. 917 07 440 / 73 82 12 00

Kurs i forsterket brannvern


Industrivern som har krav om forsterket beredskap, skal også i de fleste tilfeller gjennomføre kurs i forsterket brannvern.

Kurset inneholder noe teori, men mest praktiske øvelser i slangeutlegg/koblingsøvelser og bruk av strålerør. I tillegg inngår vannføring og trykktap, samt kjøring av motorsprøyte.

 

Neste kurs blir gjennomført torsdag 27. mai 2021

Sted: Minso, Norske skog, Skogn

 

 

Ta kontakt for informasjon.

Sertifiseringskurs i varme arbeider avholdes jevnlig, ta kontakt for påmelding

Fra 1. januar 2001 stilte forsikringsbransjen nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider.

Neste kurs blir gjennomført tirsdag 18. mai, deretter går påfølgende kurs torsdag 10. juni, 2021.

Sted: Minso, Nardoveien 16B,

Oppstart begge dager kl 08:30.

"Alle som skal utføre varme arbeider på ikke tilrettelagt arbeidsplass skal inneha et sertifikat som dokumenterer at de har vært gjennom godkjent opplæring"
OBS! Vi vil informere om at det er innført nye regler fra Norsk Brannvernforening:
Resertifiseringskurs er nå erstattet med et ordinært heldagskurs ved fornyelse etter 5 år
.

 

 Les mer.

Røykdykkerutdanning

Opplæringen bygger på " Veiledning om røyk og kjemikaliedykking".

 

Neste kurs blir gjennomført mandag 7. tirsdag 8. og onsdag 9. juni 2021

Sted: Minso, Norske skog, Skogn
Kurset gjennomføres ved våre godkjente lokaler ift. sikkerhet og utslipp osv. Ta kontakt for nærmere info om innhold og oppstart.

 

 Les mer.

Øvelsesdag for røykdykkere i aktiv tjeneste

Årlig gjennomfører vi flere øvelser, hvor røykdykkere får «påfyll» av kunnskap og øver «varmt» i røykdykkerhus.
Dette tilfredsstiller krav til årlig vedlikehold av røykdykker utdannelsen.


Kontaktpersoner:
Vidar Wold: vidar@minso.no
Jan Robert Gundersen: janrobert@minso.no

Kurs og øvelse for redningstab

Minso bistår med å planlegge og å gjennomføre relevante øvelser for redningsstaber.
Redningsstaben skal øve for å kunne ivareta sine oppgaver ved en hendelse. Vi kan tilrettelegge «papirøvelser» og mer omfattende øvelser hvor staben øver sammen med resten av beredskapen ved bedriften.


 Les mer.

Brannsikkerhet i egen bolig og borettslag

Vi hjelper boretslag med evakueringsplaner og testing av rømningsveier. Kunnskap ferdigheter og holdinger er forutsetninger for å unngå brann i egen bolig. Skulle brann oppstå anbefales det å kjenne til bruken av slukkemidler. Dette sammen med riktig montering av røykvarslere reduserer faren for skade på mennesker og bolig.


 Les mer. 

Bistand internkontroll - lederopplæring HMS

Minso kan bistå deres virksomhet i arbeidet med internkontrollsystem og lederopplæring.

"Nå må vi bare ta fatt i det"
Dette er vel et utsagn veldig mange har kommet med, eller kanskje hørt uttalt.


 Les mer.

3T`s Treningssentre til 4T

Vi i Minso mener 3T er så opptatt av kundenes trygghet under trening på deres sentre at vi legger til en ekstra T for TRYGGHET på logoen.


Les mer. 

Hjemmeside opprettet av