Våre kurs

Gule vester

 

Kurs i ordens- og sikringstjeneste, 6 timer

Industrivern vil ha behov for en fungerende ordens- og sikringstjeneste.Dette kurset gir opplæring i de viktigste funksjonene for orden og sikringspersonell. Ta kontakt for mere informasjon!

 

Sted: Trondheim, Nardoveien 16B, 2. etg. i Minso sine lokaler.

 

 Les mer.

Industrivern opplæring

 

Grunnopplæring for IV mannskaper,
16 timer

Opplæringsprogrammet er tilpasset krav til grunnleggende opplæring for personell i industrivernets innsatsgruppe. 

 

Disse kursene blir gjennomført jevnlig bedriftsinternt, og ved våre lokaler.

 

Sted: Trondheim, Nardoveien 16B, 2. etg, i Minso sine lokaler.

For mer informasjon: vidar@minso.no
Eller ta kontakt på tlf. 917 07 440 / 73 82 12 00

Lederkurs industrivern

 

Fagleder industrivern/ledere i industrivern, 16 timer

Opplæringsprogrammet gir grunnleggende innføring i innsatsledelse på skadested med teoretiske og praktiske oppgaver.

 

Disse kursene blir gjennomført jevnlig bedriftsinternt, og ved våre lokaler.

 

Sted: Trondheim , Nardoveien 16B, 2. etg. i Minso sine lokaler.

For mer informasjon: vidar@minso.no

Eller ta kontakt på tlf. 917 07 440 / 73 82 12 00

Brannvern kurs

Kurs i forsterket brannvern


Industrivern som har krav om forsterket beredskap, skal også i de fleste tilfeller gjennomføre kurs i forsterket brannvern.

Kurset inneholder noe teori, men mest praktiske øvelser i slangeutlegg/koblingsøvelser og bruk av strålerør. I tillegg inngår vannføring og trykktap, samt kjøring av motorsprøyte.

 

Disse kursene blir gjennomført jevnlig bedriftsinternt, og ved våre lokaler.

 

 

Sted: Minso, Norske skog, Skogn

 

 

Ta kontakt for informasjon.

Kurs i varme arbeider

Sertifiseringskurs i varme arbeider avholdes jevnlig, ta kontakt for påmelding

Fra 1. januar 2001 stilte forsikringsbransjen nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider.

Disse kursene blir gjennomført jevnlig bedriftsinternt, og ved våre lokaler.

 

Sted: Minso, Nardoveien 16B,

 

"Alle som skal utføre varme arbeider på ikke tilrettelagt arbeidsplass skal inneha et sertifikat som dokumenterer at de har vært gjennom godkjent opplæring"
OBS! Vi vil informere om at det er innført nye regler fra Norsk Brannvernforening:
Resertifiseringskurs er nå erstattet med et ordinært heldagskurs ved fornyelse etter 5 år
.

 

 Les mer.

Røykdykkerutdanning

Røykdykkerutdanning

Opplæringen bygger på " Veiledning om røyk og kjemikaliedykking".

 

Disse kursene blir gjennomført jevnlig bedriftsinternt, og ved våre lokaler.

 

Sted: Minso, Norske skog, Skogn
Kurset gjennomføres ved våre godkjente lokaler ift. sikkerhet og utslipp osv. Ta kontakt for nærmere info om innhold og oppstart.

 

 Les mer.

Øvelsesdag røykdykkere

Øvelsesdag for røykdykkere i aktiv tjeneste

Årlig gjennomfører vi flere øvelser, hvor røykdykkere får «påfyll» av kunnskap og øver «varmt» i røykdykkerhus.
Dette tilfredsstiller krav til årlig vedlikehold av røykdykker utdannelsen.


Kontaktpersoner:
Vidar Wold: vidar@minso.no
Jan Robert Gundersen: janrobert@minso.no

Redningstab kurs

Kurs og øvelse for redningstab

Minso bistår med å planlegge og å gjennomføre relevante øvelser for redningsstaber.
Redningsstaben skal øve for å kunne ivareta sine oppgaver ved en hendelse. Vi kan tilrettelegge «papirøvelser» og mer omfattende øvelser hvor staben øver sammen med resten av beredskapen ved bedriften.


 Les mer.

Brannsikring egen bolig kurs

Brannsikkerhet i egen bolig og borettslag

Vi hjelper borettslag med evakueringsplaner og testing av rømningsveier. Kunnskap, ferdigheter og holdinger er forutsetninger for å unngå brann i egen bolig. Skulle brann oppstå anbefales det å kjenne til bruken av slukkemidler. Dette sammen med riktig montering av røykvarslere reduserer faren for skade på mennesker og bolig.

 

 Les mer. 

 

 

 

 

 

Kurs i sikker bruk av Diisocyanater

 

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater ha fullført opplæring i sikker bruk.

 

Opplæringen må dokumenteres, og utføres av instruktør med kompetanse innen arbeidsmiljøfag, oppnådd gjennom faglig utdannelse, eller med spesifikk kompetanse på feltene som er relevante for kravet. Dette kan være yrkeshygienikere eller personer med kjemisk utdannelse.

 

Minso AS har inngått en samarbeidsavtale med godkjente instruktører for gjennomføring av dette kurset.

 

Disse kursene blir gjennomført jevnlig bedriftsinternt, og ved våre lokaler.

 

For mer informasjon: ola@minso.no

 

Se Arbeidstilsynets informasjon.

 Les mer.

Lederopplæring HMS kurs

Bistand internkontroll - lederopplæring HMS

Minso kan bistå deres virksomhet i arbeidet med internkontrollsystem og lederopplæring.

"Nå må vi bare ta fatt i det"
Dette er vel et utsagn veldig mange har kommet med, eller kanskje hørt uttalt.


 Les mer.

4T treningssentre

3T`s Treningssentre til 4T

Vi i Minso mener 3T er så opptatt av kundenes trygghet under trening på deres sentre at vi legger til en ekstra T for TRYGGHET på logoen.


Les mer.