Start      Om Oss      Kontakt Oss

Risikoanalyse 

Risikoanalysen må utføres av virksomhetens eget personell


Minso kan veilede prosessen og bistå som bidragsytere på virksomhetens premisser. Husk: HMS og avvikshåndtering er tiltak, ikke papirmengde. Utførelse i henhold til Norsk Standard 5814.

Risikoanalysen skal bidra til at bedriften iverksetter tiltak og kontinuerlige rutiner for avvikshåndtering gennerelt. Potensielle risiko- og avviksområder kartlegges, registreres og vurderes opp i mot hva bedriften aksepterer. Risikoanalysearbeidet skal bidra til kontinuerlig HMS-tenkning og avvikshåndtering.


Etter endt prosess skal virksomheten ha utarbeidet en dynamisk tiltaksliste samt innført eller vedlikeholdt rutiner for kontinuerlig formålstjenlig HMS / IK / minimalisering av avvik.

Minso bidrar med innføring, veiledning, arbeidsledelse hvis dette ønskes, nødvendige skjema og vi vil også bidra med vår egen rapport.

Vi legger opp til lettfattelig og praktisk gjennomføring uten vanskelige skjema og fremstillinger.

HUSK: HMS, beredskap, internkontroll og avvikshåndtering er levende tiltak, ikke papir og antall "hyllemeter" bak sjefens rygg.


Noen referanser: Lerkendal Stadion, Södra Cell Folla, Tine Midt-Norge, Rishaug Dekk, Langørjan Gård.

Hjemmeside opprettet av