Start      Om Oss      Kontakt Oss

Våre tjenester

Bistand til beredskapsplan og tiltakslister

Minso kan bistå virksomheten med å utarbeide, utvikle og revidere beredskapsplan og tiltakslister.


Kontakt oss

Branndokumentasjon 

Minso kan hjelpe virksomheten med branndokumentasjon og generelt brannforebyggende arbeid. 


Hva sier loven, vurdering av eksisterende tiltak. Forslag til andre, forbedrede eller nye brannforebyggende tiltak. Hjelp til å igangsette og effektuere.
Minso gjennomfører befaring og vurdering i samarbeid med virksomheten. Det utarbeidesen omfattende rapport med konkrete forslag etter befaringen.
Noen referanser: KLP-eiendom (tidl. Trondheim Næringsbygg), Coop Midt-Norge, Tine.

Risikoanalyse 

Minso kan veilede prosessen og bistå som bidragsytere på virksomhetens premisser. Husk: HMS og avvikshåndtering er tiltak, ikke papirmengde. Utførelse i henhold til Norsk Standard 5814.


 Les mer.Beredskapsanalyse

Er bedriftens beredskapstiltak riktig dimensjonert:


Beredskapsanalysen skal kunne gi svar på dette.
Lettfattelig og logisk metode for beredskapsdimensjonering.

Alle beredskapstiltak bør være formålstjenlig dimensjonert. Beredskapsanalysen tar utgangspunkt i spesifikke forhold ved og for bedriften og risikoanalysen.

Minso tilrettelegger, veileder og leder gjennomføringen. Tidsforbruk avhenger av virksomheten, men normalt er selve oppgaven og det som gir grunnlag for tiltak gjennomført i løpet av en dag.

Bistand til internkontroll 

Internkontroll må utarbeides og iverksettes av bedrifte selv. Minso bistår som konsulent og veileder ved behov. Minso bidrar med veiledning og støtte under innføring eller revisjon av internkontroll.


Vår hjelp baserer seg på at bedriften på en enkel, men optimal formålstjenlig måte iverksetter arbeidet med IK / HMS.


Minso kan igangsette, lede, veilede arbeidet. I tillegg stiller vi med nødvendig grunnleggende materiale som skjema for avvikskartlegging, avviksblokk osv.


HUSK AT: Internkontroll er det du gjør av tiltak- ikke hva du har av ringpermer.

HUSK AT: Alle i bedriften skal medvirke
HUSK AT: Arbeid med IK, HMS, kvalitet og beredskap lønner seg.

Hjemmeside opprettet av