Bistand Internkontroll

Bistand internkontroll - lederopplæring HMS 

"Internkontrollsystemet,-nå må vi bare ta fatt i det" 

Dette er vel et utsagn veldig mange har kommet med eller kanskje hørt uttalt.

Minso kan bistå deres virksomhet i arbeidet med å innarbeide et internkontrollsystem.

 

§4.Plikt til internkontroll, fra forskrift om systematisk helse-,miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten. (Internkontrollforskriften)

 

"Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten ....."

 

 

I dette arbeidet kan vi i Minso bistå virksomheten, være en pådriver til og tilse at systemet holdes oppdatert. Dette innebærer blant annet veiledning i gjennomføring av en risikoanalyse i henhold til forskrift. Samtidlig vil vi kunne bistå med oppbygning av et oversiktlig internkontrollsystem hvis dette ikke forefinnes.
Under prossesen gjennomføres også opplæring av arbeidsgiver ihht.arbeidsmiljøloven.
For de fleste små og mellomstore virksomheter er jobben gjort med relativt lavt forbruk av ressurser og vil kunne være oppegående på meget kort tid. Inklusive skriftlig dokumentasjon i henhold til gjeldende forskrifter.
Arbeidet gjennomføres som et samarbeid mellom representanter fra den enkelte virksomhet og representant fra Minso.
Arbeidet igangsettes ved at vi i Minso gjennomfører et informasjonsmøte hvor vi orientere om arbeidsmetode, framdrift og tidsplan.


Arbeidet gjøres selvfølgelig først og fremst for å tilfredsstille kravene til et sikkert og godt arbeidsmiljø for ansatte, dernest de ulike krav til skriftlig dokumentasjon.
Arbeidet skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig og ikke gå ut over den daglige drift.

Har du spørsmål om noen av våre kurser eller ønsker melde deg på? 

 

Kontakt:
Ola Brønner: ola@minso.no