Om Minso - Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS

Historikk

Minso har 25 års jubileum i 2024.

 

Minso - 25 år med sikkerhet og beredskap i fokus.

 

Vi takker alle kunder, ansatte og samarbeidspartnere som, etter 25 lærerike år, har gjort oss til det vi er i dag. Minso har et meget stort antall virksomheter som trofaste kunder - små og store, private og offentlige - alle like viktige!

 

Vi er i den senere tid igjen valgt som rammeavtale-leverandør innen sikkerhet og beredskap av NTNU, St. Olavs Hospital og Trondheim Kommune.

 

Alle vi i Minso håper de neste 25 årene blir like spennende og lærerike!

 

                                                                                                 *****************************************

 

Vi har meget lang erfaring fra beredskapsarbeid, undervisning, opplæring og øving gjennom arbeide i offentlig beredskap. Vi har operativ praksis samt relevant utdanning på høyskolenivå.

 

Operativ praksis har vi tilegnet oss gjennom tidligere arbeidsplasser i Forsvaret, Sivilt beredskap, sykehus/sykehjem, ambulansetjeneste, brannvesen, samt gjennom samarbeid med våre samarbeidspartnere. 

 

Vår utdanning er fra Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU, Norges Brannskole, Norsk Luftambulanse, Forsvaret, Sivilt beredskap/DSB.

Gjennom samarbeid med andre, blant annet profesjonelle innsatseneheter, har vi få begrensninger i forhold til innhold og omfang i vårt tjenestetilbud.
Vi kan levere et stort antall tjenester innen beredskap, HMS, skadeforebygging og arbeidsmiljø.
Vi garanterer for et faglig og pedagogisk meget godt opplegg.

VÆR KRITISK VED VALG AV LEVERANDØR NÅR DET GJELDER HMS OG BEREDSKAP.

Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med en av oss direkte på telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Ola C. Brønner

Stilling: Daglig leder/Fagansvarlig

Telefon: 73 82 12 00
Mobil: 951 31 292

E-post: ola@minso.no

Bakgrunn:
• Forsvaret
• Pedagogikk - HiAK
• Anatomi/Fysiologi/Biokjemi/Mikrobiologi – HiST/NTNU
• Ambulanseutdanning - NLA Akuttmedisin - NLA
• Krisehåndtering
• Tidligere seksjons-/undervisningsleder SF / DSB
• Ambulansepersonell i Trondheim.
• Tidligere fast kursleder for- og utvikler av "Kurs for medisinsk fagpersonell" Sivilt beredskap.
• Har arbeidet som kursleder for NLA-undervisning.

Vidar Wold

Stilling: Faglig leder brann/redning
Telefon: 73 82 12 00
Mobil: 917 07 440
E-post: vidar@minso.no

Bakgrunn:

• Forsvaret

• Pedagogikk - HiAK
• Administrasjon og ledelse – HiNT/Nord Universitet
• Farlig Gods -BTK, Oljevern - SFT
• Sanitet / Redning - NLA
• Norges Brannskole: - Røykdykking - Skadestedsledelse - Skogbrann - Grunnopplæring
• Tidligere seksjons-/undervisningsleder SF.
• Tidligere fast kursleder på "Samvirke på skadested" for profesjonelle innsatsetater.

Jan Helge Johansen

Stilling: HMS-rådgiver/instruktør

Telefon: 73 82 12 00
Mobil: 934 63 212
E-post: janhelge@minso.no

Bakgrunn:
• Konsulent ved SINTEF samfunnskontakt og media.
• Tidligere brannverninstruktør hos Brannvernlederen AS og Ramox brannvern. 

• Har jobbet som undervisningsleder ved Sivilforsvarets beredskaps og kompetansesenter i 5 år.

 

Jan Robert Gundersen

Stilling: Brannvernkonsulent/røykdykker
Telefon: 73 82 12 00 
Mobil: 922 29 094

E-post: janrobert@minso.no

Bakgrunn:
• Jobbet som brannkonstabel i flere forskjellige brannvesen.
• Har jobbet som feier og har gått tilsyn i boliger og særskilte brannobjekt.
• Utdanning fra Norges brannskole i tillegg til redningsdykkerutdanning fra Høyskolen i Bergen. Instruktør innen kampsport.

Espen Hepsø

Stilling: HMS-rådgiver/instruktør

Telefon: 73 82 12 00
Mobil: 901 81 506
E-post: espen@minso.no

Bakgrunn:
• Seksjonsleder, portør/vekter - St. Olav
• Instruktør Dhlr - St. Olav

• Akutt/stansteam - St. Olav

• Fagutvikling hjerte/lungeredning - St. Olav

• Kursinstruktør førstehjelp St. Olav

• Utdanning fra Norges brannskole

Peder Dahle

Stilling: Brannvernkonsulent/røykdykker
Telefon: 73 82 12 00

Mobil: 952 69 915

E-post: peder@minso.no

Bakgrunn:
• Røykdykker og branninstruktør i sjøforsvaret 
• Utdanning fra Norges brannskole
• Sertifisert i Varme arbeider 

Tove Norum

Stilling: Administrativ leder

Telefon: 73 82 12 00
Mobil: 926 59 690
E-post: tove@minso.no

Bakgrunn:
• Administrativ bakgrunn fra ulike bransjer

• Salg B2B, markedsføring 

• HR, økonomi og kundeoppfølging

• HMS og vernearbeid