Start      Om Oss      Kontakt Oss

Om Minso - Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS

Historikk

Minso hadde 20 års jubileum i 2019. 

 

Vi har meget lang erfaring fra beredskapsarbeid, undervisning, opplæring og øving gjennom arbeide i offentlig beredskap. Vi har operativ praksis samt relevant utdanning på høyskolenivå.

 

Operativ praksis har vi tilegnet oss gjennom tidligere arbeidsplasser i Forsvaret, Sivilt beredskap, sykehus/sykehjem, ambulansetjeneste, brannvesen, samt gjennom samarbeid med våre samarbeidspartnere. 

 

Vår utdanning er fra Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag/NTNU, Norges Brannskole, Norsk Luftambulanse, Forsvaret, Sivilt beredskap/DSB.

Gjennom samarbeid med andre, blant annet profesjonelle innsatseneheter, har vi få begrensninger i forhold til innhold og omfang i vårt tjenestetilbud.
Vi kan levere et stort antall tjenester innen beredskap, HMS, skadeforebygging og arbeidsmiljø.
Vi garanterer for et faglig og pedagogisk meget godt opplegg.

VÆR KRITISK VED VALG AV LEVERANDØR NÅR DET GJELDER HMS OG BEREDSKAP.

Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med en av oss direkte på telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Ola C. Brønner

Stilling: Daglig leder/Fagansvarlig

Telefon: 73 82 12 02
Mobil: 951 31 292

E-post: ola@minso.no

Bakgrunn:
• Forsvaret
• Pedagogikk - HiAK
• Anatomi/Fysiologi/Biokjemi/Mikrobiologi – HiST/NTNU
• Ambulanseutdanning - NLA Akuttmedisin - NLA
• Krisehåndtering
• Tidligere seksjons-/undervisningsleder SF / DSB
• Ambulansepersonell i Trondheim.
• Tidligere fast kursleder for- og utvikler av "Kurs for medisinsk fagpersonell" Sivilt beredskap.
• Har arbeidet som kursleder for NLA-undervisning.

Vidar Wold

Stilling: Faglig leder brann/redning
Telefon: 73 82 12 03
Mobil: 917 07 440
E-post: vidar@minso.no

Bakgrunn:

• Forsvaret, Pedagogikk - HiAK
• Administrasjon og ledelse – HiNT/Nord Universitet
• Farlig Gods -BTK, Oljevern - SFT
• Sanitet / Redning - NLA
• Norges Brannskole: - Røykdykking - Skadestedsledelse - Skogbrann - Grunnopplæring
• Tidligere seksjons-/undervisningsleder SF.
• Tidligere fast kursleder på "Samvirke på skadested" for profesjonelle innsatsetater.

Jan Helge Johansen

Stilling: HMS-rådgiver / instruktør

Telefon: 73 82 12 04
Mobil: 934 63 212
E-post: janhelge@minso.no

Bakgrunn:
• Konsulent ved SINTEF samfunnskontakt og media.
• Tidligere brannverninstruktør hos Brannvernlederen AS og Ramox brannvern. 

• Har jobbet som undervisningsleder ved Sivilforsvarets beredskaps og kompetansesenter i 5 år.

Jan Robert Gundersen

Stilling: Brannvernkonsulent
Telefon: 73 82 12 05

E-post: janrobert@minso.no

Bakgrunn:
• Jobbet som brannkonstabel de siste 4 årene i flere forskjellige brannvesen.
• Har jobbet som feier og har gått tilsyn i boliger og særskilte brannobjekt.
• Utdanning fra Norges brannskole i tillegg til redningsdykkerutdanning fra Høyskolen i Bergen. Instruktør innen kampsport.