Industrivernkurs

24 timers grunnopplæring i røykdykking

Opplæringsprogrammet bygger på « Veiledning om røyk og kjemikaliedykking».
Varighet på 3 dager fordelt på grunnleggende teori, utstyrskjennskap, praktiske øvelser i kalde og varme omgivelser.

 

Minso gjennomfører flere kurs årlig, ta kontakt for nærmere info.

 

Noen referanser:

○ Norske Skog Skogn

○ MMK FollaCell AS

○ Felleskjøpet

○ Norgesmøllene DA

○ Mowi/Marine Harvest

○ Elkem Thamshavn

○ Washington Mills

○ Forsvaret

Fullstendig kursprogram og detaljer sendes deltagerne ved bestilling.

Vidar Wold: vidar@minso.no 

Jan Robert Gundersen: janrobert@minso.no

 

73 82 12 00

Alt industrivernpersonell skal kunne dokumentere godkjent opplæring

Alt personell i industrivernet skal ha dokumentert godkjent opplæring i henhold til Forskrift om industrivern. Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan være en fordel beredskapsmessig da opplæringen i større grad kan tilrettelegges i henhold til eksisterende forhold på og ved de spesifikke virksomhetene.

Det er satt følgende mål for opplæringen:

Etter endt kurs skal deltagerne kunne utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger for å kunne delta i skadeforebyggende arbeid på bedriften og kunne ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker, personskader, akutt sykdom mv.

Innhold:

○ Industrivern

○ Risikoanalyse og forebyggende arbeid

○ Brannvern

○ Førstehjelp

○ Øvelse


Fullstendig kursprogram og detaljer sendes deltagerne ved bestilling.

Vidar Wold: vidar@minso.no 

Ola C. Brønner: ola@minso.no


73 82 12 00

Kurs for ordens- og sikringspersonell

Minso gjennomfører normalt dette kurset over 7 timer, men både tidsforbruk, gjennomføring og innhold bestemmes og tilpasses i samarbeid med bedriften.


Forslag til innhold:

○ Kort orientering om bedriftens industrivern

○ Generelt om tjenesten

○ Sikring av skadestedet

○ Trafikkregulering/Avsperring

○ Vakthold og sikring

○ Evakuering og søk

Innholdet bygger på program tidligere utviklet av DSB og Sivilforsvarets skoler.

Ta kontakt om dere ønsker nærmere informasjon om kurset og innholdet.

Vidar Wold: vidar@minso.no 

 917 07 440

Kurs for industrivern som har tilleggstjenesten "Forsterket førstehjelp"

Opplæringen gjennomføres over 12 timer.


Også dette kurset må tilpasses bedriften og de spesifikke forhold og risiko som finnes der.


NSO skisserer følgende forslag til innhold:

○ Brann- og etseskader

○ Sårskader

○ Brudd

○ Forgiftninger

○ Arbeid på skadestedet

○ Samleplass for skadede

○ Skadesortering - prioritering

○ Stress-/krisehåndtering, "emosjonell førstehjelp"


Endelig gjennomføring, emneinnhold, målnivå osv. utarbeides av bedriften i samarbeid med Minso.


Opplæringen avtales ved bestilling av kurs. 

Kontakt Ola Brønner: ola@minso.no

Treningskurs for ledere i industrivernet

Kurset bygger på kjente ledelsesprinsipper fra grunnleggende lederutdanning for innsatstyrker i DSB og i Forsvaret. Programmet et utviklet av Minso på bakgrunn av lederutdanning og over 40 års erfaring fra lederfunksjoner i DSB og i Forsvaret.


Kurs i forsterket brannvern

Deltagerne bør ha gjennomgått grunnopplæring for industrivernpersonell før kurset.


Emneinnhold og gjennomføring i kurset kan tilpasses den enkelte virksomhet, men kursprogram kan foreslås som følger:

○ Kommunalt brannvesen

○ Tungt slokkeutstyr

○ Vannføring og trykktap

○ Slangeutlegg

○ Motorbrannsprøyte

○ Faste slokkeinnsallasjoner

○ Arbeid på brannstedet

○ Øvelse i bruk av strålerør mot større brannflater

Ved bedriftsinterne kurs avtales plan for gjennomføring, detaljert emneinnhold, målnivå osv. av bedriften i samarbeid med Minso.

Kontakt Vidar Wold: vidar@minso.no

Trening for redningsstab

Kadreøvelse /"table top"-øvelse for redningsstab.  Øvelsene tilpasses virksomhetens behov.

Eksisterende beredskapsplan og tiltakslister legges til grunn.