Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøkurs / kurs for verneombud / lederkurs

Våre kurs skal være formåltjenlig for vernepersonellet og bedriften. Vi tilpasser gjerne opplæringen spesifikt til virksomheten. Tid, sted, innhold kan tilrettelegges i samarbeid med bedriftene.
Kurset gjennomføres med kombinasjon av undervisning og prosjektoppgave på egen arbeidsplass.

Forslag emner:
○ Hvorfor HMS
○ Hvem er ansvarlig og hvem utøver, medvirkning
○ Lover og forskrifter for bransjen
○ Dokumentasjonskrav, internkontroll
○ Samhandling i HMS-arbeidet
○ Risikovurdering
○ Fysisk arbeidsmiljø
○ Psykososialt arbeidsmiljø
○ Rusmidler, AKAN, 
○ Miljø, farlige stoffer 
○ Sikkerhet 
○ Internkontroll


Generelt:
Kurset gjennomføres tilpasset virksomheten med varighet, innhold og mål i forhold til risikoforhold og behov. Normalt gjennomføres opplæringen med en innledende del med forelesninger og gruppearbeid, deretter oppgaver på egen arbeidsplass. Kurset avsluttes med  med gjennomgang av hjemmeoppgaver samt forelesninger og gruppearbeid. Kurset kan hvis ønsket gjennomføres i et annet konsept.

 

Kurset gjennomføres bedriftsinternt ved 10 eller flere deltagere. Maksimalt 20 deltagere.

Kurset arrangerer på det sted og til den tid virksomheten ønsker. 

Lederkurs i henhold til forskriftskrav, teorikurs, kan også gjennomføres bedriftsinternt.

 

Kontakt Ola Brønner, ola@minso.no

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller ønsker melde deg på? Fyll i kontaktskjemaet eller ring oss!

73 82 12 00

Kontaktskjema