Start      Om Oss      Kontakt Oss

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøkurs

Våre kurs skal være formåltjenlig for vernepersonellet og bedriften. Vi tilpasser gjerne opplæringen spesifikt til virksomheten. Tid, sted, innhold kan tilrettelegges i samarbeid med bedriftene.
Kurset gjennomføres med kombinasjon av undervisning og prosjektoppgave på egen arbeidsplass.

Forslag emner:
○ Hvorfor HMS - HMS og kvalitetstenkning
○ Hvem er ansvarlig og hvem utøver
○ Lover og forskrifter for bransjen
○ Dokumentasjonskrav
○ Samhandling i HMS-arbeidet
○ Risikovurdering
○ Arbeidsmiljø for den enkelte, fysisk arbeidsmiljø
○ Arbeidsmiljø fortsetter , psykososialt arbeidsmiljø
○ Rusmidler, AKAN, 
○ Miljø, farlige stoffer 
○ Sikkerhet 
○ Internkontroll


Generelt:
Kurset gjennomføres tilpasset virksomheten med varighet, innhold og mål i forhold til læreforutsetninger og behov. Normalt tredeles opplæringen med innledende del, prosjektoppgave på egen arbeidsplass, og evaluering / avsluttende del. Kurset kan hvis ønsket gjennomføres i et annet konsept.


Kurset gjennomføres bedriftsinternt ved 10 eller flere deltagere. Maksimalt 20 deltagere.

Kurset arrangerer på det sted og til den tid virksomheten ønsker. 


Kontakt Ola Brønner, ola@minso.no

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller ønsker melde deg på? Fyll i kontaktskjemaet eller ring oss!

73 82 12 00

Kontaktskjema
Hjemmeside opprettet av