Referanser

Adresseavisen
St.Olavs Hospital
NTNU
Trondheim Kommune
Kongsberg Maritime
Interwell
Sandvik Teeness
Nortura
Orkla
Salmar
Wacker Chemicals
Shawcor
Sintef
Bane Nor
Marine Harvest / Mowi
Rockwool
Oras/Bravida
Norsk Kylling
Rosenborg Eiendom

Mantena AS

Newsec / Basale Eiendom AS

Koteng Eiendom

Sparebank1 Midt-Norge
IKEA
Tine Midt-Norge
Trøndelag Teater
Norske Skogindustrier
KLP Eiendom
Studentsamskipnaden
Washington Mills
Nidar AS
MMK Follacell
Fellskjøpet Trondheim
Autronica
Asko Kjeldsberg
Elkem Thamshavn
NCC
COOP
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Siemens
HENT
Borg Forvaltning

Din Vaktmester

Våre kurs

Minso er Midt- Norges ledende leverandør innen HMS.
Vi leverer god opplæring innen helse, miljø og sikkerhet. Skadeforebyggende opplæring er betinget av et profesjonelt undervisningsopplegg både faglig og pedagogisk.

Våre kurs