Minso AS skal Miljøfytrårn-sertifiseres i 2024.

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk med tiltak som omhandler klima, miljø og arbeidsmiljø. 

Vi evaluerer tiltakene, og ser på resultatene knyttet til dette arbeidet, for å gjøre forbedringer der dette er nødvendig.

Om ønskelig fremlegger vi vårt klimaregnskap til våre kunder.

 

Returordning for emballasje

 

Emballasjeavfall kan brukes til å lage nye produkter. Det reduserer ressursbruken og gir klima- og miljøgevinst. Formålet med returordningen er å redusere miljøproblemer knyttet til emballasjeavfall gjennom å forebygge at avfall oppstår, optimering av emballasjen og ved å sikre innsamling, ombruk og materialgjenvinning av brukt emballasje. 

 

Minso AS tar imot plast- og kartongemballasje som leveres sammen med varer kjøpt via vår nettbutikk

 

Aktuelle regelverk:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) - Kapittel 7. Emballasje og emballasjeavfall - Lovdata

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) - Kapittel 6. Retursystemer for emballasje til drikkevarer - Lovdata